Onze school

Boeiend, passend, opbrengstgericht

Onze missie

Onze school is een veilige plek met een positieve sfeer. Wij zien het als onze missie om het beste uit leerlingen te halen, waarbij ieder kind zich optimaal kan ontplooien op weg naar een goede toekomst. Wij willen de kinderen een stevige basis bieden voor de toekomst. Onze drijfveren zijn een positieve omgang met elkaar en constructief omgaan met ieders competenties en talenten. We doen dit vanuit een open houding naar elkaar, zowel ouders, leerkrachten als kinderen.

Onze visie

Op de Catamaran hebben we een klein, hecht en professioneel team dat open staat voor groei en ontwikkeling. Team, ouders en andere partners werken samen voor goed onderwijs. We realiseren een toekomstbestendig en passend aanbod voor onze kinderen

 

Vraag direct een rondleiding aan

Doelen 2024/2025

We werken met een nieuwe methode voor voortgezet technisch en begrijpend lezen in groep 4 t/m 8; hierbij gebruiken we de methodiek Close Reading. We hebben deze methodiek nog niet goed ingezet. Komend schooljaar gaan we dit verder uitwerken.

Onze lessen rekenen en spelling bieden we aan vanuit de uitgangspunten van Expliciete Directe Instructie (EDI). Deze instructievorm doet een groot beroep op de betrokkenheid van onze leerlingen.

Twee keer per jaar brengen we de opbrengsten van ons onderwijs in kaart door een uitgebreide analyse op te stellen en hieraan acties te verbinden. We formuleren een passende ambitie, die richtinggevend voor ons handelen is.

Ons doel is dat we inzicht hebben in de ICT-vaardigheden van zowel leerkrachten als leerlingen. Met behulp van deze informatie kunnen we vaststellen welke gebieden de leerkrachten nog moeten bijscholen om beter les te kunnen geven op het gebied van ICT. Om deze professionele ontwikkeling te faciliteren, maken we gebruik van de DIGIT-software. Daarnaast willen we in kaart brengen welke digitale geletterdheid onderwerpen we al aanbieden aan onze leerlingen en welke doelen of vaardigheden extra aandacht nodig hebben.

Bekijk onze visie op onderwijs

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact

Volg ons op Facebook