Inspraak & Ouderparticipatie

Samen beslissen, samen betrokken

Samen sterk: ouderparticipatie en inspraak

Bij onze basisschool hechten we veel waarde aan de actieve betrokkenheid van ouders. Wij geloven dat een nauwe samenwerking tussen school en thuis de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen ten goede komt. Om deze reden moedigen we ouderparticipatie aan en bieden we verschillende platforms voor inspraak en samenwerking. De Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) spelen hierin een cruciale rol. De MR geeft ouders en personeel inspraak in belangrijke schoolbeslissingen, terwijl de OR zich inzet voor het verrijken van de schoolervaring van onze kinderen door het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van schoolinitiatieven. Samen werken we aan een omgeving waar elk kind kan bloeien, met de steun en input van ons waardevolle oudergemeenschap.

 

Vraag direct een rondleiding aan

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact

Volg ons op Facebook