Ouderraad (OR)

Hart van schoolactiviteiten

Waar de medezeggenschapsraad zich richt op het beleid, daar is de ouderraad (OR) de drijvende kracht achter vele activiteiten op onze school. Samen met het schoolteam zorgt de OR voor de organisatie en uitvoering van diverse evenementen die het schooljaar onvergetelijk maken. Van de dagelijkse schoolzaken tot het mobiliseren van ouderhulp, de ouderraad staat altijd klaar om onze school te ondersteunen en te verrijken.

Vrijwillige ouderbijdrage: samen investeren in plezier en leren

De activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd, worden mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage, vastgesteld in overleg met de MR, bedraagt €57,50 per leerling per schooljaar. Met dit bedrag financieren we jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen, maar ook excursies en speciale projecten die de schoolervaring van onze leerlingen verrijken.

Betalingsinformatie

Om het gemakkelijk te maken, kan de ouderbijdrage worden overgemaakt naar:

  • Rekeningnummer: NL48 RABO 0383 7819 22
  • Naam: STG Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
  • Vermelding: Gelieve de naam van uw kind bij de betaling te vermelden.

Inclusiviteit voorop: niemand buitengesloten

Het is belangrijk te benadrukken dat alle kinderen welkom zijn bij alle activiteiten, ongeacht of de ouderbijdrage is voldaan. We staan voor een inclusieve gemeenschap waarbij elk kind de kans krijgt om deel te nemen en te genieten van alle bijzondere momenten die wij samen creëren.

Samen met uw steun zorgen we ervoor dat de schooltijd van onze leerlingen niet alleen leerzaam, maar ook onvergetelijk is!

 

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact