Klachtenprocedure

Soms lopen zaken niet zoals verwacht en ontstaan er meningsverschillen of klachten over de gang van zaken op school. Bij De Catamaran hebben we een duidelijke procedure om dergelijke situaties aan te pakken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Stappenplan bij klachten

 1. Direct overleg
  Begin met een gesprek met de betrokken leerkracht of directeur. Vaak helpt dit om de lucht te klaren en samen een oplossing te vinden.
   

 2. Interne vertrouwenspersoon
  Mocht een gesprek geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij onze interne vertrouwenspersoon, Mieke van Melsen. Zij kan samen met u verkennen welke vervolgstappen het beste zijn.
   

 3. Externe vertrouwenspersonen
  Als een oplossing binnen de school niet mogelijk lijkt, kunt u ook een beroep doen op onze externe vertrouwenspersonen, Suzanne Rhee en Hans van Holland van CED-Groep. Zij adviseren over mogelijke vervolgstappen en werken anoniem met geheimhoudingsplicht.
   

 4. Landelijke Klachtencommissie (LKC)
  In laatste instantie kunt u uw klacht indienen bij de LKC. De externe vertrouwenspersoon kan u hierin begeleiden. De LKC beoordeelt uw klacht en geeft een bindend advies.

 

Contactgegevens vertrouwenspersonen
 

Mieke van Melsen
035-5821557  (bereikbaar na schooltijd)mieke@swsdecatamaran.nl

CED-Groep 
010-4071599
evp@cedgroep.nl   
www.cedgroep.nl 
Postadres: 
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

LKC
030-2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl
Postadres:
Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht

Meldplicht seksueel geweld

Bij serieuze zorgen zoals mogelijke ontucht, aanranding of andere zedendelicten door een schoolmedewerker, is de school wettelijk verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag, dat vervolgens aangifte doet bij de politie/justitie.

Preventie en open dialoog

We streven ernaar om klachten te voorkomen door open dialoog en transparante communicatie. Als u ergens mee zit, hoe klein ook, bespreek het dan met ons. Vroegtijdig overleg kan veel problemen voorkomen.

 

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact