Lerende organisatie

 Lerende organisatie

In onze school staat continu leren en ontwikkelen centraal. De leerkrachten, medewerkers en leerlingen werken samen aan het verbeteren van onderwijsprocessen en -resultaten. Bij ons is verandering niet iets om bang voor te zijn, maar juist een kans om te groeien en te verbeteren. Door een cultuur van continue verbetering te omarmen, proberen we een inspirerende en effectieve leeromgeving te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

 

Wat maakt ons een lerende organisatie?

  1. Samenwerking en kennisdeling: Leerkrachten en medewerkers delen regelmatig hun kennis en ervaringen. Door middel van teamvergaderingen, intervisie en leerteamvergaderingen wordt er gezamenlijk nagedacht over hoe het onderwijs verder verbeterd kan worden.

  2. Reflectie en feedback: Er is een cultuur van openheid en feedback. Leerkrachten reflecteren op hun eigen handelen en ontvangen constructieve feedback van collega’s. Dit helpt hen om hun onderwijspraktijk continu te verbeteren.

  3. Professionele ontwikkeling: De school investeert in de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Dit kan door middel van bijscholingen, workshops en cursussen, maar ook door het faciliteren van onderzoek en innovaties in de klas.

  4. Leerlingen centraal: De focus ligt op het leren en de ontwikkeling van de leerlingen. Door systematisch te werken aan verbeteringen in het onderwijsaanbod en de didactiek, wordt de kwaliteit van het onderwijs continu verhoogd.

  5. Gebruik van data: Er wordt gebruikgemaakt van data en onderzoeksresultaten om onderwijsbeslissingen te onderbouwen. Door prestaties van leerlingen te monitoren en analyseren, kunnen gerichte interventies worden ingezet om het leerproces te optimaliseren.

 

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact