Onderwijsmethodes

Onze methodes

In groep 3 starten we met de rekenmethode ' Wereld in Getallen 5 '. Het eerste jaar werken de leerlingen nog grotendeels met schriftjes maar  vanaf groep 4 volledig digitaal. Dit betekent dat zij gebruik maken van een chromebook om hun rekenvaardigheden te ontwikkelen.

Voordelen van volledig digitaal werken met Wereld in Getallen 5:

 1. Interactiviteit: De digitale omgeving biedt interactieve oefeningen en spelletjes die het leerproces leuker en dynamischer maken. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen.

 2. Adaptief leren: De digitale methode past zich aan het niveau van de leerling aan. Hierdoor krijgen kinderen oefeningen die precies aansluiten bij hun persoonlijke leerbehoeften, wat zorgt voor een meer gepersonaliseerde leerervaring.

 3. Directe feedback: Leerlingen ontvangen direct feedback op hun antwoorden. Dit helpt hen om meteen te zien wat goed gaat en waar ze nog aan moeten werken, waardoor het leerproces efficiënter wordt.

 4. Gemakkelijk bijhouden van voortgang: Leerkrachten kunnen eenvoudig de voortgang en resultaten van hun leerlingen monitoren via het digitale platform. Dit maakt het mogelijk om snel in te grijpen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

 5. Multimediale ondersteuning: De methode maakt gebruik van video’s, animaties en andere multimediale hulpmiddelen om complexe rekenconcepten op een begrijpelijke manier uit te leggen.

 6. Flexibiliteit: Digitaal werken biedt de flexibiliteit om zowel in de klas als thuis verder te oefenen. Hierdoor kunnen leerlingen op hun eigen tempo en op verschillende momenten aan hun rekenvaardigheden werken.

De overgang naar volledig digitaal werken met Wereld in Getallen, vanaf groep 4 sluit goed aan bij de technologische vaardigheden van de leerlingen en maakt het rekenen zowel efficiënt als aantrekkelijk.

Methode: Staal spelling

Staal Spelling is een moderne en effectieve spellingmethode voor het basisonderwijs, ontworpen om leerlingen op een boeiende en gestructureerde manier de Nederlandse spellingregels aan te leren. Op deze manier leren leerlingen niet alleen de correcte spelling van woorden, maar ook de achterliggende regels en strategieën. Hierdoor zijn ze beter uitgerust om ook in nieuwe situaties foutloos te spellen, wat hun zelfvertrouwen en taalvaardigheid ten goede komt.

 

Methode: Lijn 3

In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Lijn 3. Deze methode is speciaal ontworpen om beginnende lezers een stevige basis te geven in lezen en taal, met een focus op het ontwikkelen van leesplezier en taalvaardigheid.

Methode: Estafette

Dit is een geïntegreerde leesmethode voor groep 4-8 die leerlingen aan het lezen krijgt én houdt. Estafette  bevat leuke, rijke, afwisselende teksten waar het leesplezier vanaf spat!

Methode: Staal

Staal is een innovatieve en complete taalmethode voor het basisonderwijs, ontwikkeld om leerlingen op een gestructureerde en boeiende manier diverse taalvaardigheden bij te brengen.

Kenmerken van Staal Taal:

 1. Thematisch onderwijs: Staal Taal is opgebouwd rond boeiende thema's die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Dit maakt het leren van taal relevanter en interessanter.

 2. Duidelijke structuur: De methode volgt een vaste opbouw, waarbij elke les bestaat uit onderdelen zoals woordenschat, taal verkennen, schrijven en lezen. Deze consistente aanpak biedt duidelijkheid en houvast voor zowel leerlingen als leerkrachten.

 3. Visuele en interactieve hulpmiddelen: Staal Taal maakt gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals schema’s, afbeeldingen en video’s, om taalregels en concepten helder uit te leggen. Daarnaast zijn er interactieve oefeningen beschikbaar die het leren afwisselend en leuk maken.

 4. Differentiatie: De methode biedt volop mogelijkheden om te differentiëren, zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat zowel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als snelle leerlingen goed bediend worden.

 5. Focus op actieve taalontwikkeling: Staal Taal stimuleert actief taalgebruik door middel van opdrachten waarbij leerlingen moeten spreken, schrijven en presenteren. Dit bevordert hun communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen.

 6. Evaluatie en feedback: Regelmatige toetsmomenten en feedback zorgen ervoor dat leerkrachten de voortgang van hun leerlingen goed kunnen monitoren en bijsturen waar nodig. Dit helpt om leerdoelen te behalen en eventuele achterstanden tijdig aan te pakken.

 7. Integratie met Staal Spelling: Staal Taal sluit naadloos aan bij Staal Spelling, waardoor er een consistente aanpak is voor zowel taal- als spellingonderwijs.

Met Staal krijgen leerlingen een stevige basis in de Nederlandse taal, waarbij aandacht is voor zowel de theoretische kennis als de praktische toepassing ervan. Dit helpt hen om zich te ontwikkelen tot vaardige en zelfverzekerde taalgebruikers.

Onze vakdocent, Saskia Steens, verzorgd de lessen bewegingsonderwijs. Alle groep krijgen één keer in de week een blokuur bewegingsonderwijs in de gymzaal. De gymzaal is in Nieuw-Loosdrecht en de kinderen worden hier met de bus naartoe gebracht. Daarnaast krijgen de kinderen uit groep 1/2 elke dag de mogelijkheid om te spelen/bewegen op het plein of in het speellokaal op school.

Methode: 123 zing

De hoofddoelstelling van 123 Zing is om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met muziek, drama en dans. Door middel van zang, ritme, beweging en instrumentale begeleiding leren leerlingen de basisprincipes van muziek. De methode streeft ernaar om muzikale vaardigheden te ontwikkelen, muzikaal zelfvertrouwen op te bouwen en het muzikaal bewustzijn te vergroten.

Door muziek, dans en drama te combineren, krijgen de vakken nog meer diepgang. Leerlingen ontwikkelen meer creatieve en communicatieve vaardigheden, komen beter tot hun recht en zitten lekkerder in hun vel. Dit heeft direct effect op de ontwikkeling van hun basisvaardigheden en het leerklimaat.

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact