Medezeggenschapsraad (MR)

Samenwerking en inspraak via de Medezeggenschapsraad

Op onze school, De Catamaran, hechten we veel waarde aan samenwerking en inspraak. Daarom heeft elke basisschool, inclusief de onze, een Medezeggenschapsraad (MR), zoals voorgeschreven door de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. Onze MR speelt een cruciale rol in het meedenken en besluiten over belangrijke schoolzaken, wat direct bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Wat doet de MR

De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding over belangrijke thema's, zoals:

  • De besteding van het schoolbudget
  • De kwaliteit van het onderwijs
  • Het vaststellen van de schoolvakanties en vrije dagen
  • De huisvesting van onze school
  • De procedure rondom nieuwe sollicitaties

Dit overleg zorgt ervoor dat er een brug wordt geslagen tussen de wensen en behoeften van leerkrachten, ouders, en de uitvoerende beslissingen van de schoolleiding.

Samenstelling van de MR

Onze MR bestaat uit een betrokken team van leerkrachten en ouders, gekozen door hun achterban. De oudergeleding heeft kinderen in verschillende klassen, waardoor ze een breed inzicht hebben in wat er leeft onder de ouders. De directie neemt, op uitnodiging, deel aan de vergaderingen met een adviserende rol, wat de communicatie en transparantie ten goede komt. Alle vergaderingen zijn openbaar, waarmee we benadrukken dat transparantie en openheid binnen onze school centraal staan.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR hebben we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor het Openbaar Onderwijs, die zich buigt over zaken die meerdere scholen aangaan. Deze raad overlegt regelmatig met het bestuur van Talent Primair om te zorgen dat ook op een breder niveau de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft.

We zijn trots op deze vormen van medezeggenschap, die zorgen voor een sterke gemeenschap en een voortdurende verbetering van het onderwijs op De Catamaran.

 

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact