Ons onderwijs

Spelend leren, samen groeien

Onze visie op onderwijs

Onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. Zowel in de kleutergroep als in de andere groepen sluit de leerstof aan bij de ontwikkeling van het kind. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich in eigen tempo te ontwikkelen binnen de verschillende gebieden.

 

Vraag direct een rondleiding aan

In de groepen

Bij de kleuters (groep 1/2)

Onze kleuters leren door te spelen, waarbij we zowel de jongste als de oudste kleuters samen in één klas hebben. Dit speelse leren richt zich op hun sociale, emotionele, taalkundige, rekenkundige en motorische ontwikkeling. Door middel van rollenspellen en thematische activiteiten uit de Kleuteruniversiteit methode, waaronder verhalen, knutselen, bewegen, muziek, en meer, bieden we een rijke leeromgeving. Elk thema duurt zo'n drie weken en sluit nauw aan bij de individuele ontwikkeling van het kind, waardoor zelfs de jongste kleuters mee kunnen doen met activiteiten voor de oudere kinderen.

Van groep 3 t/m 8

Voortbouwend op de kleutergroepen, werken we in gemengde leeftijdsgroepen. Kinderen worden ingedeeld op leeftijd of niveau, wat bijdraagt aan hun sociale vaardigheden en het leren van en met elkaar. Na de gezamenlijke instructie werken de kinderen aan opdrachten die aansluiten bij hun eigen niveau, terwijl ze ook leren om zelfstandig en samen met anderen te werken. Onze aanpak is gericht op het stimuleren, waarderen en begeleiden van ieder kind in hun unieke ontwikkeling.

Bekijk onze missie en visie

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact

Volg ons op Facebook