Basisschool de Catamaran

Alle kinderen kunnen leren!

Samen spelen, samen leven, samen leren

 

Op de Catamaran hebben we een klein, hecht en professioneel team dat open staat voor groei en ontwikkeling. Team, ouders en andere partners werken samen voor goed onderwijs.

We realiseren een toekomstbestendig en passend aanbod voor onze kinderen.

De Catamaran staat voor zelfstandig werken en gebruikt hierbij moderne leermethoden. Verder krijgen alle kinderen het vak Engels aangeboden vanaf groep 1 en voor de groep 1/2  gebruiken we de Kleuteruniversiteit.

 

Vraag direct een rondleiding aan

Onze uitgangspunten!

Boeiend onderwijs richt zich op een leeromgeving die kinderen inspireert en motiveert. Dit bereiken we door lesmateriaal aan te bieden dat relevant en interessant is voor de leerlingen, en door gebruik te maken van diverse interactieve en innovatieve onderwijsmethoden.

Passend onderwijs houdt in dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit betekent dat leraren rekening houden met de individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen, en waar mogelijk onderwijs op maat aanbieden. Dit kan variëren van extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben, tot uitdagende opdrachten voor getalenteerde leerlingen.

Opbrengstgericht onderwijs focust op het behalen van meetbare resultaten en het verbeteren van de leerprestaties. Dit gebeurt door duidelijke doelen te stellen, regelmatig de voortgang van leerlingen te evalueren en het onderwijsproces daarop aan te passen. Het streven is om iedere leerling tot optimale prestaties te brengen, met oog voor zowel cognitieve als persoonlijke ontwikkeling.

Met de lessen Kanjertraining, muziek en theater werken we aan de persoonlijke vorming van onze leerlingen binnen de sociale context van de school.

Op De Catamaran hanteren wij een systeem van zelfstandig werken. Leerlingen kunnen zelf plannen en werkjes kiezen die in de klas aanwezig zijn. Ze zijn zelf verantwoordelijk dat het werk afkomt en tekenen dat af op een lijst. Veel werk kan door de kinderen zelf worden gecorrigeerd. Het grote voordeel is dat de leerlingen naast het basisaanbod en de bijbehorende instructies steeds verder kunnen werken. Ook is het fijn dat ze dingen kunnen kiezen die ze leuk of nuttig vinden om te doen. In iedere groep zijn allerlei leuke en leerzame materialen aanwezig. Door het plaatsen van het blokje ‘zelfstandig werken’ geven de leerlingen aan of zij wel of niet gestoord willen worden door anderen en/of ze een vraag hebben aan de leerkracht. Op geregelde tijden maakt de leerkracht een ronde door de klas om hulp te bieden waar dat nodig is. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken tijd om kinderen die extra instructie nodig hebben aan de instructietafel te helpen.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

We stimuleren creatief denkvermogen zodat onze leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen.

Op onze openbare school respecteren we ieders levensovertuiging. Er zitten kinderen met een verschillende achtergrond bij elkaar in de klas. Wij hanteren en zien toe op naleving van de basiswaarden die horen bij onze openbare identiteit. Wij maken geen onderscheid naar levensbeschouwing, geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid, milieu of begaafdheid. Wij hanteren de basiswaarden die passen bij een democratische rechtstaat en een veilige school: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid en autonomie. Discriminatie, pesten, geweld en onverdraagzaamheid staan wij niet toe. Wij besteden in ons curriculum aandacht aan de ontwikkeling van deze vaardigheden binnen de vakgebieden burgerschap, waaronder geestelijke stromingen, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bekijk onze missie en visie

Interesse?

Vraag meteen een rondleiding aan!

 

Naar contact

Volg ons op Facebook