Welkom op de website van De Catamaran in Loosdrecht!

Wij zijn een kleine basisschool in het hart van Oud-Loosdrecht. Het ontspannen pedagogisch klimaat en de prettige open sfeer maken dat de kinderen met plezier naar school komen en ouders zich betrokken voelen bij het onderwijs. Door de duidelijke structuur voelen kinderen zich veilig. Ze leren zelfstandig te werken, samen naar oplossingen te zoeken en respectvol met elkaar om te gaan.

Er is volop aandacht voor het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn, krijgen extra aandacht. Zo krijgen al onze leerlingen een stevige basis voor het vervolgonderwijs!

Engels vanaf groep 1 | Kanjertraining | Topondernemers | Mediawijsheid | Theaterschool |

basisschool De Catamaran in Loosdrech