PSZ en BSO:

Sinds begin 2016 verzorgt Eigen&Wijzer de peuteropvang op de peuterspeelzaal De Optimist. De peuterspeelzaal heeft een make-over gehad en heeft de bekende moderne en frisse Eigen&Wijzer uitstraling gekregen. De kinderen, de ouders en de medewerkers hebben het erg naar hun zin.

Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar kunnen gebruik maken van de peuterspeelzaal. Wij vangen per dag dag maximaal 14 kinderen op. De Optimist is op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 08.30 tot 12.00 uur. Voor uw gemak op woensdag zelfs tot 12.15 uur, zo sluiten we beter aan op de schooltijden van de Catamaran.

In een peutergroep wordt uw kind voorbereid op de schooltijd. Peuters maken een stormachtige ontwikkeling door. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en stimuleren deze ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren hoe ze rekening kunnen houden met elkaar en hoe ze samen kunnen spelen en plezier maken.

Buitenschoolse opvang

In Loosdrecht werken alle basisscholen samen met Stichting Eigen en Wijzer voor de voor- en naschoolse opvang. Zij zorgen voor een professionele opvang van uw kind. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de stichting via tel. 035–5826035 of een e-mail sturen naar: info@eigen-en-wijzer.nl