Samenwerking: OBS De Tweemaster & OBS De Linde

De Catamaran werkt nauw samen met De Tweemaster in Nigtevecht en De Linde in Loosdrecht. Hans Broekhof is directeur van alle drie scholen en op twee van de drie scholen is Nick Homan, als locatieleider, werkzaam. Naast de directie, werken ook de leerkrachten nauw samen of zijn werkzaam op verschillende scholen en nieuwe lesmethoden worden gezamenlijk aangeschaft. Door deze hechte samenwerking kunnen drie “kleine scholen” de kwaliteit (blijven) bieden van een “grote school”. Hier zijn de resultaten van onze leerlingen ook naar. Ieder jaar zijn wij trots hoe goed onze leerlingen scoren en succesvol doorstromen naar naar het middelbaar onderwijs.

 

 

Talent Primair vormt het bevoegd gezag van 26 basisscholen, waaronder De Catamaran, De Linde en De Tweemaster. Hans Broekhof is directeur van alle drie scholen en op twee van de drie scholen is Nick Homan, als locatieleider, werkzaam. De drie teams kennen elkaar goed en werken op vele gebieden samen. Kennisoverdracht is daar één van. Leerkrachten kunnen ook werkzaam zijn op verschillende scholen. Studiedagen doen we vaak gezamenlijk.

Hoewel het administratief om drie aparte scholen gaat, worden de financiën wel gedeeld. Hierdoor kunnen nieuwe methode gezamenlijk worden aangeschaft. Ook ICT-middelen (nieuwe digiborden, integreren van Cloudwise en nieuwe chromebooks) kunnen hierdoor gekocht worden. Vanaf 2015 zijn we samen begonnen met Social Schools (online communicatie omgeving).

In de loop van de tijd zijn er veel nieuwe methodes aangeschaft op alle drie de scholen. Door het samenwerken van onze scholen is dit ook mogelijk. Zo hebben we samen o.a. Engels en Kanjertraining kunnen aanschaffen. Mede door de samenwerking is het mogelijk om op alle drie de scholen zowel theaterlessen als mediawijsheidlessen te laten verzorgen door een vakdocent.