Kleinschaligheid

De Catamaran is een kleine school in Oud-Loosdrecht met ongeveer 80 leerlingen. Gemiddeld 20 kinderen per groep (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). De leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen elkaar. Ook de meeste ouders kennen de kinderen. Je komt elkaar immers makkelijk tegen in de school en op het plein.

Door onze kleinschaligheid zijn we geen leerfabriek en zijn de lijnen tussen de teamleden, ouders en leiding kort.

Door slim klassenmanagement hebben we tijd en om met het individuele kind of in twee- of drietallen aan de slag te gaan.

Als kleine school wordt elk kind gezien en is er aandacht voor zijn of haar onderwijsbehoefte: wat heeft dit kind (met specifieke kenmerken) nodig. Hoe halen we de talenten in het kind naar boven waarbij we kijken naar de gezinssituatie, de plek in de groep en de klik met de leerkracht. Sfeer en plezier spelen daarbij een belangrijke rol.