Dit is De Catamaran

Wij zijn de openbare basisschool in Oud-Loosdrecht. Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen leven en samen leren. Wat je leuk vindt leer je makkelijker. Wij zijn er voor alle kinderen van welke godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond dan ook. Onze school heeft een eigen identiteit, profiel en achtergrond en is diep geworteld in Oud-Loosdrecht.

Onderwijs Moet Leuk Zijn

De Catamaran heeft als missie: Onderwijs moet leuk zijn!

  • We gebruiken aantrekkelijke materialen wat het leren al plezierig maakt.
  • Met de Kanjer- en Theater lessen werken we aan de persoonlijke vorming binnen de sociale context van de school.
  • We stimuleren zelfstandigheid bij onze leerlingen, door het gebruik van weektaken vanaf groep 1
  • De lessen in Mediawijsheid leren de kinderen omgaan met voor- en nadelen van het internet.
  • De kinderen leven en leren op een gezonde school.
  • We stimuleren creatief denkvermogen zodat onze leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen.
  • De kinderen van groep 7/8 krijgen ieder schooljaar EHBO lessen.
  • Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Wij zijn een openbare school waar iedereen zich zelf mag zijn en daar zijn we trots op.
  • Wij zij een moderne basisschool en sluiten aan bij de hedendaagse wereld. Goed voorbeeld hiervan zijn de mindfullessen en Engels vanaf groep 1.
  • De kinderen werken op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren aan wereldorientatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) door onze methode "Topondernemers".