Mediawijsheid

SWS De Catamaran, OBS De Linde (Loosdrecht) en OBS De Tweemaster (Nigtevecht) mogen alle drie het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid voeren. Dit keurmerk geeft aan dat de school een gecertificeerde MediaCoach in huis heeft. Deze MediaCoach beschikt over voldoende en actuele kennis over (moderne) media. De officiële Nationale Opleiding MediaCoach is succesvol afgerond en de coach neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, wat ervoor zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is wat betreft de nieuwste mediaontwikkelingen.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid:

Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders in het beleid heeft opgenomen. Of het nu gaat om chatten, gamen, het gebruik van mobieltjes, het zoeken van betrouwbare bronnen op het internet enz. Kijk hier voor meer informatie over het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid.

MediaCoach:

De MediaCoach stelt zich tot doel dat leerlingen, medewerkers en ouders net zo mediawijs worden. Enkele taken van de MediaCoach zijn:

 • Het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden.
 • Jongeren betrekken bij het mediabeleid.
 • Het opstellen van een beleidsplan mediawijsheid.
 • Het organiseren van ouderavonden en themaweken.
 • Het inschakelen van hulpinstanties.
 • Het continue informeren van collega’s over mediaontwikkelingen.

De MediaCoach op onze school is meester Nick. Voor vragen over mediawijsheid kunt u bij hem terecht. Hij is bereikbaar via e-mail: nick@tweemasternigtevecht.nl

Lessen Mediawijsheid:

Vanaf schooljaar 2016/2017 krijgen alle kinderen les in mediawijsheid. Tijdens deze lessen draait het om zeven thema’s, die in alle verschillende groepen worden aangeboden:

 1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in media?)
 2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
 3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
 4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
 5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
 6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
 7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)